Pressehenvendelser

Pressehenvendelser til Trygderetten kan rettes til:
E-post: presse@trygderetten.no
Telefon: +47 918 20 366

Pressebilder

Trygderettens leder Trine Fernsjø

Fotograf: Lillian Hjellum

Last ned

Direktør for HR og og organiasjonsutvikling Jorunn Rummelhoff

Last ned

Avdelingsleder Karianne Dahl-Nilsen

Fotograf: Lillian Hjellum

Last ned

Avdelingsdirektør Bent Syver Halden

Fotograf: Lillian Hjellum

Last ned

Avdelingsleder Bjørn Arvid Lervik

Fotograf: Lillian Hjellum

Last ned

Avdelingsleder Anne-Therese Zahl Hagen

Last ned

Avdelingsleder Hanne Krogenæs

Last ned