Statistikk over saksinngang, saksproduksjon, saksbehandlingstid og annet. Se også årsrapporten til Trygderetten (pdf) for flere statistiske oversikter og tabeller.

Tall på innkomne saker og avsagte kjennelser

Oversikten viser hvor mange saker Trygderetten mottar per år, og hvor mange saker som blir avgjort.

Mottatte ankesaker fordelt på ankemotpart

Ankemotpart20172018201920202021
NAV Klageinstans3 5953 5894 3173 775 4 313
Helseklage/Helfo22525513167
Kommunal landspensjonskasse10094525139
Statens pensjonskasse185166148117129
Andre3172877115
Sum3 9333 9084 6004 1514 663

Saksbehandlingstid

Oversikten viser i antall måneder hvor lang saksbehandlingstiden for avgjorte saker har vært i perioden.

ÅrHel/delvis
omgjøring (%)
Oppheving og
henvist (%)
Gunst-
prosent (%)
201710,69,720,3
201811,49,721,1
201912,88,321,1
202014,47,922,3
202112,66,321,8

Oversikten viser hvor mange prosent av sakene som blir helt eller delvis omgjort per år, og i hvor mange prosent av sakene vedtaket har blitt opphevet etter anke og saken sendt til ny behandling hos NAV.